12/10/1988 – Τροποποίηση Εγκυκλίου για τις Ταινίες Γνησιότητας με Αριθμό Πρωτοκόλλου ΕΟΦ Α6/9174

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: Α6/9174
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 1465