14/01/2020 – Εγκύκλιος – Απόφαση ΕΟΦ για το το δραστικό συστατικό Rifampicin και Isoniazid

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: Αρ. Πρωτ. 3218

Απόφαση του ΕΟΦ με θέμα:

“Περί των όρων χορήγησης που αφορούν το δραστικό συστατικό Rifampicin + Isoniazid”

Αρχείο pdf (57KB)