14/02/2011 – Απάντηση σε Ερωτήματα Σχετικά με την Διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 11410

Θέμα: Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων

Σχετ. 1. Οι με αριθ. πρωτ. 66500/30.9.2010 & 82205/3.12.2010 εγκύκλιοι του ΕΟΦ
2. Τα με αριθ. πρωτ. 6650/27.1.2011 & 11410/10.2.2011 έγγραφά σας

Αρχείο pdf (511KB)