15/07/2015 – Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 48938

Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα

Αρχείο pdf (246MB)

Πίνακας