15/12/2014 – Επιστημονικές εκδηλώσεις

 Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 106329

Αρχείο pdf (307KB)

Επεξηγηματική επιστολή ΣΦΕΕ προς μέλη ΣΦΕΕ αναφορικά με την Εγκύκλιο 106329/2014 (Επιστημονικές Εκδηλώσεις).

Επιστολή Διαμαρτυρίας ΣΦΕΕ προς ΕΟΦ αναφορικά με την Εγκύκλιο 106329/2014 (Επιστημονικές Εκδηλώσεις).