17/04/1989 – Τροποποίηση Εγκυκλίου για τις Ταινίες Γνησιότητας με Αριθμό Πρωτοκόλλου ΕΟΦ Α6α/3611

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: Α6α/3611
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 1596