18/04/2012 – Αναστολή Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμακευτικού Προϊόντος INNOSENSITIVE

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 21038

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας λόγω μή υποβολής μελέτης βιοϊσοδυναμίας

Φαρμακευτικό προϊόν: INNOSENSITIVE,
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 2,5 mg/TAB

Αρχείο pdf (62KB)