18/05/2015 – Αναστολή εγκυκλίου για Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 34212

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αναστέλλεται η ισχύς της εγκυκλίου με αριθ.πρωτ. 106329/15.12.2014, από 19.5.2015.
Τίθεται σε ισχύ η προηγούμενη με αριθ. πρωτ. 64740/1.9.2013, μέχρι την έκδοση νέας εγκυκλίου.

Δείτε περισσότερα