ΦΕΚ 183/Β/31.01.2014 – Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ.6546 183/Β/31.01.2014 Αριθ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ 6546 Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας