19/04/2013 – Ηλεκτρονική Υποβολή των Στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας των Φαρμάκων

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 32148/19-4-2013

Σχετικά με την έναρξη λειτουργίας ελέγχων του Συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ως προς την εγκυρότητα της Ταινίας Γνησιότητας κατά το χρόνο εκτέλεσης της συνταγής από τα Φαρμακεία

Περισσότερα