22/07/2010 – Μη Αποζημίωση Φαρμάκων εκτός Εγκεκριμένων Ενδείξεων

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: Γ55/784

Σχετικά με τη μη αποζημίωση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, όπως αυτές ορίζονται στην εκδοθείσα από τον ΕΟΦ Περίληψη Χαρακτηριστικών του Φαρμακευτικού Προϊόντος, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Aρχείο pdf (140KB)