ΦΕΚ 223/Υ.Ο.Δ.Δ./06.04.2015 – Διορισμός ΔΣ ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 25092 223/Υ.Ο.Δ.Δ./06.04.2015 Παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)