224/ΥΟΔΔ/26.03.2020 – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Δ.Σ ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 20673
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 224/ΥΟΔΔ/26.03.2020

Συγκρότηση – Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. – ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.»

id: 543Α

 

 

Κατεβάστε εδώ το αρχείο