23/01/2013 – Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης