23/12/2010 – Οδηγίες για την Χορήγηση Άδειας Διεξαγωγής Παρεμβατικής Κλινικής Δοκιμής και τη Δήλωση Περάτωσης Κλινικής Δοκιμής

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 88148

Λεπτομερείς οδηγίες για την χορήγηση άδειας διεξαγωγής παρεμβατικής κλινικής δοκιμής και διαδικασίες για την γνωστοποίηση ουσιώδους τροποποίησης και τη δήλωση περάτωσης κλινικής δοκιμής

Αρχείο pdf (1,86MB)