24/02/2011 – Εγκύκλιος Επιστημονικών Εκδηλώσεων Τύπου Β’ και Γ’

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 82205/3.12.2010

Αναθεωρημένη Εγκύκλιος για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις τύπου Β’ & Γ’
(Τα σημεία στα οποία έχουν γίνει τροποποιήσεις ή προσθήκες εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα)

Αρχείο pdf (201KB)