24/02/2011 – Εγκύκλιος για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις Τύπου Α’

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 66500/1.10.2010

Αναθεωρημένη Εγκύκλιος για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις τύπου Α’
(Τα σημεία στα οποία έχουν γίνει τροποποιήσεις ή προσθήκες εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα)

Αρχείο pdf (222KB)