24/09/1999 – Αποδοχή Κοινής Μελέτης Βιοϊσοδυναμίας για Φαρμακευτικά Προϊόντα

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 31338

Αποδοχή κοινής μελέτης βιοϊσοδυναμίας για φαρμακευτικά προϊόντα ίδιας δραστικής ουσίας και εργοστασίου παραγωγής, διαφορετικών υπευθύνων κυκλοφορίας

Αρχείο pdf (58KB)