25/02/2011 – Συπλήρωση των Εκυκλίων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις με Αρ.Πρωτ 66500/01/10/2010 & 82205/03/12/2010

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 14660

Συμπλήρωση των εγκυκλίων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις με αρ. πρωτ. 66500/1.10.2010  &  82205/3.12.2010

Αρχείο pdf (343KB)