29/09/2004 – Σύσταση και Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για Κλινικές Μελέτες

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: ΔΥΓ3(α)69150
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 4091

Σύσταση & κανονισμός λειτουργίας της Εθνικής επιτροπής Δεοντολογίας (ΕΕΔ)

Αρχείο pdf (600ΚΒ)