31/07/2012 – Τροφοδοσία Φαρμακευτικών Εταιρειών με Ταινία Γνησιότητας

Έγραφο που εστάλη από τον Β’ Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ, κ. Π. Βασιλάκη σχετικά με την «Τροφοδοσία Φαρμακευτικών Εταιρειών με Ταινία Γνησιότητας»

Αρ. Πρωτ.: 56705