ΦΕΚ 414/Β/10.06.2015 – Διορισμός Υποδιοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Φ10021/Δ9/24559/6711 414/Β/10.06.2015 Διορισμός του Ιωάννη Δούκα του Αλεξάνδρου σε θέση Υποδιοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ −ΕΤΑΜ)