ΦΕΚ 451/Β/25.06.2015 – Νέο ΔΣ Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 44266 451/Β/25.06.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.23695/3−4−2015 υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)