ΦΕΚ 476/Β/01.07.2015 – Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ενστάσεων ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση Αριθμ. 1β/Γ.Π.: 32231 476/Β/01.07.2015 Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων για το «θετικό» και τον «αρνητικό» κατάλογο των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)