487/Β/18.02.2020 – Διακίνηση φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615 487/Β/18.02.2020 Καθορισμός διαδικασίας ατομικής διακίνησης φαρμάκων με προμήθεια από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο