487/Β/18.02.2020 – Διακίνηση φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 487/Β/18.02.2020

Καθορισμός διαδικασίας ατομικής διακίνησης φαρμάκων με προμήθεια από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

id: 534

Κατεβάστε εδώ το αρχείο