85/Α/12.05.2016 – Αναμόρφωση Κοινωνικής Ασφάλισης

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 85/Α/12.05.2016

“Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις”

id: 446Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Αναμόρφωση κοινωνικής ασφάλισης