ΦΕΚ 908/Β/04.04.2016 – Κάλυψη ανασφάλιστων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 908/Β/04.04.2016  

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας