ΦΕΚ 1087/Β/30.04.2014 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους του ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/ΓΠ.27701 1087/Β/30.04.2014 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους του ΕΟΦ