ΦΕΚ 871/Β/08.05.2009 – Διαδικασία απόδοσης του 3%

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΔΥΓ3α/ΓΠ οικ. 59716/2009 871/Β/08.05.2009 Διαδικασία απόδοσης του 3% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3697/2008