ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011 – Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 3918/2011 31/Α/02.03.2011 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 35. Καθορισμός ποσού έκπτωσης των φαρμακευτικών εταιριών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και τα Νοσοκομεία