ΦΕΚ 41/Α/01.03.2012 – Έγκριση Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης για τη μείωση του δημοσίου χρέους

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Εφαρμοστικός Νόμος 4052 41/Α/01.03.2012

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομία

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:
Άρθρα 10-26