Εγκύκλιος ΕΟΦ 81449/17.12.2008 – Έγκριση γενοσήμων για τοπική εφαρμογή ή στη μορφή “πόσιμο διάλυμα”

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Εγκύκλιος ΕΟΦ 81449/17.12.2008 Έγκριση γενοσήμων για τοπική εφαρμογή ή στη μορφή “πόσιμο διάλυμα”