ΦΕΚ 5404/Β/09.12.2020 – Καθορισμός δαπανών εμβολίων του ΕΟΠΥΥ

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 78317 5404/Β/09.12.2020 Καθορισμός δαπανών εμβολίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικασία και προϋποθέσεις