ΦΕΚ 1322/Β/23.05.2014 – Εκχώρηση και συμψηφισμός Β’ εξαμήνου 2013

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Β2α/οικ.41767 1322/Β/23.05.2014

Εκχώρηση και συμψηφισμός Β’ εξαμήνου 2013 ποσού 25.895.962,51 €, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών