ΦΕΚ 1165/Β/25.06.2008 – Διαδικασία κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υ.Α. 11475 ΕΦΑ 2388/2008 1165/Β/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα