ΦΕΚ 1176/B/02.08.2004 – Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/63/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ «περί κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση»

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
KYA 31637/2004 1176/B/02.08.2004 Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/63/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ «περί κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση»