ΦΕΚ 1003/Β/02.04.2012 – Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149/12 (ΦΕΚ 545/Β/1-3-2012)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/ οικ.34092 1003/Β/02.04.2012 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149/12 (ΦΕΚ 545/Β/1 3-2012) υπουργικής απόφασης. Aφορά στα φάρμακα για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών του Ν. 3816/2010