ΦΕΚ 105/Α/14.06.2018 – Μεσοπρόθεσμο 2019-2022

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549 105/Α/14.06.2018 Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 25. Ρυθμίσεις για το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής

Άρθρο 26. Τροποποίηση του ν. 1902/1990, του ν. 3918/2011 και του π.δ. 312/1992