ΦΕΚ 111/Α/08.05.2003 – Προστασία δεδομένων εργαζομένων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 3144/2003 111/Α/08.05.2003 Εργασιακά-Ασφαλιστικά-Ανήλικοι-Άδεια κανονική ΕΣΣΕ- Προστασία δεδομένων εργαζομένων