ΦΕΚ 1123/Β/20.04.2016 – Τροποποίηση Υπουργικής απόφασης για το Νοσοκομειακό clawback

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθ. ΓΔΟΥ/ Γ.Π.29183 1123/Β/20.04.2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ/2314/2015 (Β΄ 2758) απόφασης Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2016»