ΦΕΚ 1124/Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2019 – Τροποποίηση – Mέλη Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.91169 1124/Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2019 1η Τροποποίηση της Α1β/Γ.Π.84435/04-12-2019 απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»