ΦΕΚ 115/Α/07.08.2017 – Μεταρρύθμιση της ΠΦΥ, επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486 115/Α/07.08.2017 Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 97. 

  • Διόρθωση μαθηματικού τύπου/πολυωνύμου