ΦΕΚ 1162/Β/ 30.12.1997 – Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υ.Α. 14905/1997 1162/Β/
30.12.1997
 
Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα