ΦΕΚ 1196/Β/07.04.2020 – Κλειστός προϋπολογισμός για φάρμακα για την ηπατίτιδα C

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3(α)/20455 1196/Β/07.04.2020 Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C (απευθείας δρώντα αντιϊικά)