ΦΕΚ 1202/Β/04.08.2004 – Τροποποίηση απόφασης Α6α/1826/28.2.1989

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΔΥΓ3/ΓΠ71349/2004 1202/Β/04.08.2004  Τροποποίηση απόφασης Α6α/1826/28.2.1989 σχετικά με την ταινία γνησιότητας φαρμακευτικών προϊόντων