ΦΕΚ 1293/B/29.12.1998 – Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των για το Δημόσιο

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA 10124/1998 1293/B/
29.12.1998
 
Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των για το Δημόσιο κλπ.