ΦΕΚ 1294/B/ 24.06.1999 – Τροποποίηση της Υ6α/3320/97 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/62


Νομοθετικό Κείμενο

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Θέμα

ΥΑ Α7α/2413/1999

1294/B/
24.06.1999
 

Τροποποίηση της Υ6α/3320/97 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/62