ΦΕΚ 129/Α/17.10.2015 – Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4337 129/Α/17.10.2015 Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 15. Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας