ΦΕΚ 1304/Β/19.08.2010 – Τροποποίηση αρθρ. 331 και 333 της ΑΔ7/2009

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ Α3-2153/2010 1304/Β/19.08.2010  Τροποποίηση αρθρ. 331 και 333 της ΑΔ7/2009 – Καθορισμός τιμής φαρμάκων σοβαρών παθήσεων (ΑΔ 7/2010)